1 Day Tours from Truskavets

1 Day Tours from Truskavets

To visit Truskavets and not to visit the legendary sights that are a few hours away from the city means the same ad not to get all the possible pleasures from the vacation. “Higina Spa” offers you not only a paradise vacation and complete relaxation, but also interesting one-day tours outside Truskavets.

Jednodzienne wycieczki z Truskawca

Jednodzienne wycieczki z Truskawca

Być w Truskawcu i nie zwiedzić legendarne atrakcji turystycznej, znajdujących się w kilku godzinach drogi od miasta — znaczy nie otrzymać wszystkich możliwych przyjemności od wakacji.